Dzisiaj mamy: Poniedziałek 20.09.2021

Gminy Przyjazne Seniorom

 

Tym gminom, które mają działania dobre, ale trochę ich za mało, by mówić o działaniach, a nie działaniu – Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom przyznała wyróżnienia. Tym, które działań dobrych mają więcej, ale brakuje im szlifu – certyfikaty roczne. Te, które są już na właściwej drodze, otrzymały trzyletnie certyfikaty. Oto ich dobre praktyki:

GPS 2016

Na V Kongresie „Obywatel Senior” wyróżnienia i certyfikaty odebrało 10 gmin

 • Grupa wyróżnionych:

Dębica

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzysta 500 osób rocznie.

Warto też zauważyć, że karta seniora daje same 50-proc. zniżki – to rzadkość, oraz daje zniżkę na przejazdy.

DĘBICA - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Czeladź

Młodzi wolontariusze dostarczają książki zamówione przez starszych, niesprawnych chorych przez telefon lub Internet. Domy chronione dla seniorów.

CZELADŹ - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Jasło

Bardzo szczegółowy i konkretny program Aktywności Lokalnej dla seniorów na lata 2016-2020, w którym zaplanowano m.in. trenerów sportowych na osiedlach, bezpłatne wypożyczalnie rehabilitacyjne, banki czasu, międzypokoleniowe grupy samopomocowe.

JASŁO - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Ostrów Wielkopolski

Dobrze zaplanowana karta seniora: najpierw analiza demograficzna, zebranie danych, potem karta, nowe firmy dodawane są po sugestiach seniorów. Karta obejmuje 120 firm, korzysta z niej 5000 (1/3) starszych mieszkańców. Informacja o nowych firmach przesyłana jest smsem.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Stepnica

Bardzo różnorodne formy aktywizacji - tworzenie sprzyjających warunków oraz tworzenia organizacji i grup nieformalnych seniorów.

STEPNICA - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Świdnica

Szerokie spojrzenie na komunikację: autobusy niskopodłogowe, z dużymi tablicami, przystanki z długimi ławkami.

ŚWIDNICA - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK 

 • Grupa z certyfikatami rocznymi

Bolesławiec

Autentyczna międzypokoleniowość i łączenie działań z historią: wydawnictwa na podstawie wspomnień starszych zebrane przez młodych a sfinansowane przez gminę. Do tego warsztaty dekorowania ceramiki, pisankarskie, piernikarskie, pszczelarskie, garncarskie… Park dla wszystkich pokoleń.

BOLESŁAWIEC - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Siemianowice Śląskie

Wiele różnorodnych działań, ale na szczególną uwagę zasługuje: decydowanie (powstała rada seniorów, ale także rada ekspertów ds. seniorów), informowanie (gazeta miejska ma wkładkę dla seniorów, ważne informacje rozsyłane są smsami), aktywizowanie osób starszych, m.in. seniorzy przewodnicy przedstawiają historię miasta.

 

 • Grupa z certyfikatami trzyletnimi

Stare Babice

Uniwersytet trzeciego wieku (rzadki w tak małej miejscowości), wolontariat seniorów (z umowami podpisywanymi przez wolontariuszy), infrastrukturę dostosowywaną do potrzeb starszych (ławki, oświetlenie, siłownie), przystanki co 700-1000 m, granty dla ngo na działania senioralne.

STARE BABICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

Trzebinia

Bezpłatne zajęcia na basenie raz w tygodniu: na początku brało w nich udział 15 osób, teraz ok. 7 tys. rocznie. Efekty zajęć są sprawdzane (zdrowie, higiena, aktywizacja społeczna). Informacja docierała przez sołtysów, rady osiedlowe (badają efektywność).

W gminie jest 13 klubów seniora, są na osiedlach, w sołectwach, prowadzą je sami seniorzy! W każdym jest grupa samopomocowa (pomaga chorym, wykupuje recepty, załatwia drobne sprawy).

TRZEBINIA - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

   

  GPS2015

  Na IV Kongresie „Obywatel Senior” wyróżnienia i certyfikaty otrzymało 9 gmin

  • Grupa wyróżnionych:

  Czerwionka-Leszczyny

  Teatr seniorów, który nie tylko aktywizuje osoby starsze, zmienia ich wizerunek z bezczynnych i znudzonych na pełnych entuzjazmu z planami na przyszłość, ale jeszcze powoduje, że osoby starsze wciągane są w życie publiczne (biorą udział w konsultacjach społecznych).

  pdfCZERWIONKA-LESZCZYNY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Katowice

  Domy dziennego pobytu w każdej dzielnicy.

  pdfKATOWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Mysłowice

  Informator dla seniorów, który pokazuje, w czym warto brać udział, gdzie się przebadać, ale udziela też porad z każdej dziedziny i dociera do osób starszych.

  pdfMYSLOWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Radzionków

  Wszechnica, która edukuje i starszych, i młodych, czyli likwiduje pokoleniowe bariery.

  pdfRADZIONKOW - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Żory

  Autobus bezpłatny dla wszystkich, ale najchętniej korzystają z niego seniorzy.

  pdfZORY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  • Grupa z certyfikatami rocznymi:

  Siemianowice Śląskie

  Wiele różnorodnych działań, ale na szczególna uwagę zasługują: pomoc sąsiedzka, punkt informacji dla seniora, który pomaga znaleźć imprezy, lekarza, pomoc z każdej dziedziny…

  pdfSIEMIANOWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Tychy

  Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych; program, który ma edukować, ale też poprawiać stan zdrowia seniorów.

  pdfTYCHY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  • Grupa z certyfikatami trzyletnimi:

  Częstochowa

  Działania kompleksowe, począwszy od badania sytuacji seniorów w mieście.

  Siłownie pod chmurką.

  Poprzez: kawiarenkę z kawą za 1 zł, pudełko życia (to pudełko leżące np. w lodówce, w którym znajdują się dane o chorobach i lekach starszego mieszkańca, pomocne np. lekarzowi pogotowia).

  Po włączenie seniorów w decydowanie, czyli radę seniorów.

  pdfCZESTOCHOWA - KARTA SENIORA.PDF

  pdfCZESTOCHOWA - CENTRUM AKTYWNOSCI SENIOROW.PDF

  pdfCZESTOCHOWA - REKREACJA SENIORÓW.PDF

  Sosnowiec

  Centrum Aktywności Społecznej 60+, w którym odbywają się zajęcia dla seniorów.

  Karta seniora z szeregiem zniżek w różnych miejscach, placówkach…

  Rada seniorów.

  Pudełko życia (patrz opis przy Częstochowie).

  pdfSOSNOWIEC - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  GPS2014

  Na III Kongresie "Obywatel Senior" certyfikaty otrzymało 12 gmin. Oto zaprezentowane przez nie dobre praktyki:

  Będzin

  Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od marca.2014 r. w ramach Sekcji ds. Integracji i Aktywizacji Społeczności Lokalnej MOPS w Będzinie. Współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także z pracownikami naukowymi. BUTW prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą, zdrowotną i krajoznawczo-turystyczną dla osób starszych. Zajęcia są bezpłatne.

  Klub Seniora działa w ramach Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS. W ofercie Klubu są m.in. wykłady „Sięgnij po wiedzę i zdrowie”, gra w bingo,
  spotkania tematyczne, terapia zajęciowa. Uczestnicy Klubu włączają się w przedsięwzięcia MOPS, m.in. zbiórki żywności, pomoc w organizacji imprez.

  MOPS zaprasza do współpracy seniorów działających w innych organizacjach, stowarzyszeniach oraz włącza się w inicjatywy środowisk lokalnych. W organizowanych przez MOPS imprezach uczestniczą seniorzy z lokalnych zespołów wokalnych, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów. Zespół Wokalny „Grodźczanie” włączył się w II Kongres „Obywatel Senior”.

  pdfBĘDZIN - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Czerwionka-Leszczyny

  Projekt „Złota Jesień” miał - poprzez organizowanie cyklicznych zajęć nordic walking - stworzyć zgraną grupę seniorów, która spotykałaby się również po zajęciach.

  „Nie mam czasu na starość” to trzy działania:

  • czytanie bajek w przedszkolach zakończone rysowaniem ilustracji i wystawą prac,
  • specjaliści przygotowali metamorfozy pięciu seniorek; zmieniono ich fryzury, makijaż, dobór strojów,
  • gimnastyka w wodzie przy muzyce, seniorzy płacą za basen, instruktor bezpłatnie

  Seniorzy z Zameczku zapraszają na przedstawienie, czyli szykują spektakle dla mieszkańców gminy i poza nią.

  pdfCZERWIONKA-LESZCZYNY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Dąbrowa Górnicza

  Senior-Ekspert uczy starszych mieszkańców m.in. negocjacji, mediacji, wystąpień publicznych, uczy być równorzędnymi partnerami w dialogu obywatel – władza lokalna. Tworzą aplikacje na telefony „Specerownik po miejscach aktywności w Dąbrowie Górniczej:.

  Senior na topie to wykłady, warsztaty, kluby, akcje edukacyjne, w których udział już wzięło ok. 7,5 tys. osób. Tematyka: zdrowie, uroda, sztuka, kulinaria, sport, filozofia, rozrywka, bankowość, samorozwój... Prowadzący to m.in. Tomasz Zubilewicz, Małgorzata Niezabitowska, prof. Jan Malicki, Remigiusz Rączka.

  Seniorzy wybierają Radę Dziennego Domu Opieki Społecznej, która współdecyduje w sprawach ważnych dla podopiecznych DDPS, zgłasza wnioski, rozpatruje sprawy koleżeńskie. Działają tu też grupy samopomocowe, które pomagają w sytuacjach trudnych, zakupach, wspierają. 


  pdfDĄBROWA GÓRNICZA - SENIORZY WYBIERAJĄ RADĘ DDPS.pdf

  pdfDABROWA GÓRNICZA - SENIOR NA TOPIE.pdf

  Gliwice

  Rodzinny Piknik Seniora – impreza plenerowa, której głównym odbiorcą jest senior
  i jego rodzina. W programie: występy artystów śląskich scen, atrakcje sportowe, pokazy ćwiczeń „Senior Cardio Fit”, treningi nordic walking, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, stoiska informacyjne, porady prawne, pokazy rękodzieła, kącik dobrej książki, Rodzinny Park Zabaw (rodzina integruje we wspólnej zabawie i rywalizacji).

  Organizacja treningów aqua aerobiku na gliwickich krytych pływalniach  i nordic walking dla seniorów w gliwickich parkach miejskich.

  Konferencja „Choroba alzheimera, aspekty medyczne, społeczne i rodzinne”. Odbiorcą byli seniorzy oraz osoby, których bliscy cierpią na chorobę Alzheimera lub wykazują niepokojące symptomy. W konferencji udział wzięli również pracownicy placówek medycznych, szkół kształcących pracowników służby zdrowia, przedstawicieli opieki społecznej oraz tych wszystkich, którzy na co dzień w swojej pracy mogą spotkać się z chorym.

  pdfGLIWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Katowice

  Dzięki Miejskiemu Systemowi Powiadamiania Ratunkowego dla starszych i niepełnosprawnych w sytuacji zagrożenia osoba objęta programem może nacisnąć przycisk w telefonie, a informacja dociera do dyspozytora Miejskiego Centrum ratowniczego, który podejmuje działania.

  Aktywni Seniorzy to karta rabatowa.

  Słonecznik to program zakładający, że wolontariusze spędzają czas z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, czytają im książki, spacerują, towarzyszą w drodze do lekarza, robią drobne zakupy, załatwiają sprawy urzędowe…

  pdfKATOWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Koziegłowy

  Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to stowarzyszenie, które korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń i jej bazy sportowej oraz pomocy merytorycznej urzędników.

  Akademia Społeczna dla Seniorów prowadziła zajęcia edukacyjne i aktywizujące z: animacje społecznej, andragogiki, gerontologii, polityki, historii, ruchu, bezpieczeństwa…

  Gmina pomaga w: organizowaniu spotkań seniorów, wycieczek, pisaniu projektów, wniosków o granty, bezpłatnie udostępnia pomieszczenia i sprzęt na spotkanie i zajęcia.

  pdfKOZIEGŁOWY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Mysłowice

  W czasie corocznych Wakacji dla Seniora przez dwa tygodnie starsi mieszkańcy miasta bezpłatnie biorą udział w zajęciach ruchowych, relaksacyjnych, turystycznych, wykładach, prelekcjach. Mają zapewnione: śniadania, obiady i podwieczorki.

  Coroczna konferencja „Senior naszych czasów” poświęcona jest różnym aspektom życia osób starszych. Prelekcje wygłaszają: lekarze, psycholodzy, policjanci, pracownicy PUP… Odbywają się też warsztaty, m.in. z rehabilitacji.

  Na corocznym Balu Seniora występują dzieci, młodzież, seniorzy. Bal finansuje gmina.

  pdfMYSŁOWICE - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Pawłowice

  Komunikacja Lokalna Gminy to projekt, dzięki któremu dzienny bilet w gminie kosztuje 1 zł, miesięczny 15 zł, a mieszkańcy korzystają z nowoczesnych, klimatyzowanych busów, przystosowanych dla niepełnosprawnych.

  W ramach kursów EDU-S odbywają się: nauka języków obcych, obsługi komputera, zajęcia sportowe, plastyczne, wycieczki, spotkania integracyjne.

  Książka na telefon to projekt, dzięki któremu mieszkańcy mogą telefoniczne zamówi wybrana książkę, pismo lub audiobook, a bibliotekarka bezpłatnie dowozi go do domu.

  pdfPAWŁOWICE - KSIĄŻKA NA TELEFON.pdf

  pdfPAWŁOWICE - AUTOBUS ZA 1 ZŁ.pdf

  pdfPAWŁOWICE - EDUS.pdf

  Piekary Śląskie

  Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w październiku 2006 r. Stymuluje rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny i fizyczną sprawność seniorów poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia).

  Działania Dzielnicowego Domu Kultury:

  Klub Aktywnych to spotkania w każdy poniedziałek i różne zajęcia: od śpiewania piosenek po zabawy taneczne.

  Klub Seniora – uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania oraz uczestniczą w prelekcjach i dyskusjach.

  Klub dyskusyjny „Porozmawiajmy” - ćwiczenia, śpiewy i tańce, imprezy okolicznościowch.

  Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej: bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów, razem z Instytutem Spraw Publicznych z Warszawy projekt „Seniorzy – nowa generacja. Akademia Aktywności Lokalnej”. Spotkania z pasjami – projekt fundacji Orange, Klub Kulturalnie Zakręconych, czyli klub dyskusyjny o literaturze, spektaklach i filmach, Biblioteka dla Seniora, czyli cykl kameralnych wieczorków na określony temat.

  pdfPIEKARY ŚL. - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Radzionków

  Wszechnica Edukacyjna prowadzi zajęcia edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, warsztaty, wycieczki, wykłady, spotkania, kursy językowe. Nauczyć się tu można m.in. warzenia piwa, ogrodnictwa, tworzenia drzewa genealogicznego. Projekt skierowany i do młodych, i do seniorów.

  Ścieżki rekreacyjne w parku Księżą Góra umożliwiają aktywne spędzenie wolnego czasu (m.in. nordic walking, ćwiczenia na siłowni w plenerze, grę w szachy), Są tu realizowany programy sportowe, zawody, turnieje.

  Senioralia to coroczny, tygodniowy cykl imprez rozpoczynający się wręczeniem seniorom kluczy do miasta. Składają się na niego: festyn, wykłady, warsztaty (m.in. ogrodnicze, historyczne, medyczne, dietetyczne, pierwszej pomocy, gry w boule).

  pdfRADZIONKÓW - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Sosnowiec

  Program „Aktywny Senior 60+” - stworzenie dla Seniorów możliwości korzystania z szeregu usług oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne z zakresu sportu, kultury i rekreacji poprzez system ulg i rabatów. Program zakłada również pozyskiwanie partnerów zewnętrznych: firmy, instytucje i organizacje społeczne.

  Stowarzyszenia działające na rzecz seniorów przy Domach Pomocy Społecznej i Dziennych Domach Pomocy Społecznej – ich działania zainicjował  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Stowarzyszenia te będą podejmowały wielokierunkowe działania wspierające, aktywizacyjne oraz integracyjne wobec Seniorów, którzy nie są beneficjentami pomocy społecznej.

  Rada Seniorek i Seniorów - instytucja, która ma swój udział w tworzeniu polityki senioralnej w mieście. Rada ma być równorzędnym partnerem i doradcą samorządu. To od niej mają wychodzić komunikaty, inicjatywy i aktywności skierowane do seniorów i do władz. Do jej zadań należy reprezentowanie interesów i potrzeb starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym prezydenta miasta.

  pdfSOSNOWIEC - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  Tychy

  Program "Aktywni 60 plus" - seniorzy otrzymują kartę, upoważniającą do korzystania ze zniżek w  instytucjach miejskich, jak i  firmach prywatnych (prowadzących działalność również poza granicami miasta). Tychy, jako pierwsze miasto w woj. śląskim, wprowadziło tego typu program;

  Ośrodki wsparcia dla osób starszych działające przy placówkach wsparcia dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym;

  Program na rzecz aktywności osób starszych - w ramach programu działa Klub Seniora prowadzony przez Fundację Internationaler Bund Polska. W  ramach Klubu odbywają się różnego rodzaju zajęcia tematyczne.

  pdfTYCHY - PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK.pdf

  na gĂłrÄ~Y strony wstecz
  Copyright © 1995-2011 Park Śląski